Nikola Kaspříková - školní stránky / school web

mail: school@tulipany.cz

4MM101 - Matematika pro ekonomy


Updated ERRATA for Mathematics for Economic Universities

Diplomové práce - návrhy témat:

graf

LF


Prezentace Data analysis of examination papers